Регистрация на учител, зам.директор или директор

1.Отваряте сайта на Школо ( www.shkolo.bg )

Избирате "Вход", което ще ви отведе на следващия екран.

2.Избирате "Регистрация"

След това въвеждате телефонен номер и натискате "Напред".

3.Въвеждате 6-цифрения код

Ще го получите на СМС, като след въвеждането му, отново избирате "Напред".

Ако фигурирате в базата данни, ще видите следния екран:

Попълвате нужната информация

Регистрацията ви е готова!

Ако не фигурирате в базата данни, продължете със следващите стъпки!!!

4.Попълвате нужната информация

След това натиснете "Напред".

5.Изберете училище и роля

6.Въведете датата си на раждане

След това натиснете напред.

7.Изчаквате училищния администратор да одобри заявката ви