Как да прехвърля данни от един предмет в друг

Внимание! Може да се прехвърлят данни само от и към предмети с едно и също или сходно име! Ако системата не позволява прехвърлянето на данни, е необходимо да редактирате името на един от двата предмета. Прехвърлянето на данни е безвъзвратно!
Необходимо е видът на групата, броят на учениците и самите ученици в групата или групите по предметите да са идентични!

1. Навигирайте до "Администрация ->Паралелки"

2. Изберете паралелката, в която искате да прехвърлите данни

3. Кликнете на "прехвърли данни"

4. Изберете предмета, чиито данни искате да прехвърлите към друг предмет, като поставите отметка пред името му

5. Натиснете "Запази и премини"

6. Системата автоматично ще посочи предмета/ите, в който/които може да прехвърлите данните

6.1 Ако са повече от един, трябва да посочите в кой искате да прехвърлите данните.


6.2 Ако е само един, системата автоматично ще го маркира.

7. Запазете

8. Посочете кои данни да се прехвърлят и дали предмета, от който се прехвърлят да бъде изтрит и запазете

9. Ще видите списък на данните, които ще бъдат прехвърлени. Запазете промените.

10. Потвърдете!

11.Готово!

Имайте предвид че, ако в таб оценки, виждате един и същи предмет два пъти, с два различни титуляра, това означава че в ролята на поне единия учител има дублиране на дадения предмет.

Не прехвърляйте данните от единия в другия предмет, а добавете в предмети и учители в съответната паралелка липсващия предмет със същия титуляр. Може да редактирате името на единия предмет, за да се ориентирате по-лесно.

Прехвърлете данните от единия към другия предмет, като посочите един и същ учител.

Готово!