Как да редактирам оценка?

ВНИМАНИЕ: Може да редактирате единствено оценки по вашите предмети.
В случай, че учителите не могат да редактират оценките си, това може да се промени от настройките на училището.

1. Изберете предмет и оценка за редакция

2. Кликнете върху оценката и натиснете бутон "Редактирай"

3. Можете да променяте всички полета

4. Натиснете бутон "Запази"

5. Може да видите редактираната оценка

Вижте още: