Как да добавя нов ученик

ВНИМАНИЕ: това ръководство е само за училищните администратори и директорите.

ВНИМАНИЕ: след като добавите нов ученик НЕ забравяйте да го включите към съответните групи в класа (напр. ИТ-Група 1, ПървиЧЕ-Група 1), ако има такива.

1. Отидете на "Администрация -> Потребители"

2. Натиснете бутон "Добави"

3. Попълнете данните за ученика

Задължителните реквизити са име и фамилия, ЕГН (ЛНЧ, Друго), дата на раждане.

4. Отидете на "Роля", изберете "Ученик", попълнете задължителните полета, отбелязани с (*) и запазете.

Не може да създадете ученик, ако не изберете паралелка, номер в класа и дата на заповед за записване.

5. Новият ученик е успешно добавен

Сега неговите родители могат да се регистрират в платформата и да получат достъп до системата. Другият вариант е вие да ги добавите чрез ръководството за добавяне на родител.