Справка „График контролни и класни работи“

1. Изберете „Статистики -> Справки“ от навигационното меню 2. Натиснете „Нова справка“ 3. Изберете тип справка, която желаете да генерирате 4. Изберете типа елементи, които желаете да включите в справката и натиснете „Запази и премини“ 5. Изберете обхвата на справката 6. Натиснете “ Генерирай справка“ 7. Може да свалите справката като Excel файл В случай, […]

Как да добавя ученик в ЦДО

Това ръководство важи за класни ръководители и администратори. Администраторите могата да редактират всички профили, докато класните ръководители имат достъп само до учениците от техния клас. 1. Изберете класа, от който е ученика, ако сте администратор или от „мой клас“ ако сте класен 2.Изберете ученика, чийто профил ще редактирате 3.Кликнете на „Редактирай“ 4.В „Роля“ можете да […]

Имам проблем с виртуалната класна стая. Какво да направя?

Понякога възникват проблеми с достъпа и връзката във виртуалната класна стая. Ето най-често срещаните случаи и възможните решения за отстраняването им. Имам достъп, но видеото и звукът прекъсват, качеството им е ниско, връзката се разпада Тествайте интернет скоростта на интернет връзката си в сайта fast.com. Ако в конкретния момент е под 20 Mb/s международна скорост, […]

Как да добавя модул

В случай че предметът вече е добавен от Образец 1 или сме го създали ръчно, можем да го редактираме и така да отбележим основния предмет. 1.От „Администрация“ отваряме „Предмети“ От там избираме „Добави“. 2.Попълваме данните за предмета В „Основен предмет“, поясняваме по какво е модулът. В секция „Учители“, добавяме преподавателите и избираме „Запази“. 3.От „Администрация“ […]

Как се визуализира поставена задача в роля – ученик

1. Навигирайте до модул „Задачи“ 2. Кликнете върху задачата 3.Визуализират ви се основните данни за задачата Основни данни : статус на задачата, тип, предмет, описание, клас, активен от/до, поле за изпълнение на задачата 4. След изпълнението на задачата кликнете на бутон “ Изпрати“ 5. Ще ви се визуализира следния прозорец

Как да редактирам задача?

1. Навигирайте до Модул „Задачи“, изберете „Мои задачи“. 2. Кликнете на задачата, която желаете да редактирате 3. Кликнете на бутон “ Редактирай“ 4. Направете нужните корекции Редактирайте основните данни и участниците 5.Когато сте готови, натиснете „Запази“

Как да добавя нова задача?

1. Навигирайте до модул „Задачи“, изберете „Мои задачи“ 2. Кликнете на бутон “ Добави“ 3. Попълнете основните данни на задачата, която желаете да поставите 3.1 Попълнете задължителните полета – име и тип на задачата 3.2 Ако желаете, бихте могли да прикачите файл към поставената задача с помощта на бутон „Добавяне на файл“ 3.3 Въведете описание […]

Как да създадем виртуална класна стая в Школо

1.От администрация избираме Виртуални стаи 2. Натиснете бутон „Добави“ 3. Задавате типа, името и времето на активност на виртуалната стая. 4. Посочвате участниците във виртуалната класна стая 5. Бихте могли да ползвате филтъра, за да сортирате по-лесно учaстниците 6. Натиснете „Запази“

Как да добавя предмет

1.От „Администрация“ избираме „Предмети“ 2.После избираме „Добави“ 3.Попълваме „Основни данни“ След това, преминаваме към „Учители“. 4.Избираме учител по предмета Можем да използваме „Добави учител“, ако са повече от един.Когато сме готови, избираме „Запази“. 5.Готово! Вече можем да добавим предмета в паралелките.

Как да добавя разпределение в група

Понякога имаме нужда да добавим тематично разпределение за отделна група, вместо за целия клас. Това можем да направим по следния начин: 1.От „Разпределения“, отваряме „Всички разпределения“. От там кликаме върху разпределението, което искаме да използваме 2.Избираме „Използвай“ От падащото меню, избираме групата по предмета.След това избираме „Запази“ 3.Готово Разпределението е добавено към групата.

Как да си редактирам дипломата

1.Отваряме си профила, от иконата в горния, десен ъгъл След това, избираме „Дипломи“. 2.Редактираме информацията, за вече въведената диплома При нужда, използваме „Добави диплома“, за да добавим нова и избираме „Запази“.

Как да достъпя ВКС през приложението

Ако все ще не разполагате с приложението Школо, изтеглете го от Google Play за Android или App Store за iOS. Когато сте готови, натиснете върху иконката, за да стартирате приложението и получите началния екран. 1.Въвеждаме данните си и избираме „Вход“ После избираме училището. 2.От лентата с опции, избираме „Още“ От там избираме „Виртуално училище“. 2.Посочваме […]

Втори час на класа

1.От „Дневник“, избираме съответния клас След това отваряме секция „ВЧК“ и избираме „Добави“. 2.Попълваме данните за часовете При нужда, можем да използваме плюса и минуса, за да добавим или премахнем час.След като сме готови, избираме „Запази“. 3.Вече виждаме новите часове в таблицата Натискайки върху отметката, ги маркираме като взети. 4.От бутона за редакция, можем да […]

Справка „Резултати от обучението“

1. От „Статистики“, избираме „Справки“ От там избираме „Нова справка“. 2. Избираме справка „Резултати от обучението“. 3. Задаваме паралелка и ученик После избираме „Запази и премини“. 4. Избираме годините, които да бъдат включени в справката След това избираме „Генерирай справка“. 5. Справката е готова При нужда, можем да свалим Word или PDF файл.

Справка „Ученици и лични лекари“

1. От „Статистики“, избираме „Справки“ От там избираме „Нова справка“. 2. Посочваме справка „Ученици и лични лекари“ 3. Задаваме обхват на справката После избираме „Генерирай справка“. 4. Справката е готова Можем да я свалим като PDF или Excel.

Как да създам стая за родителска среща

1.Избирате “Всички стаи” 2. Натиснете “Добави” 3.Попълвате данните за стаята Тип: Учителска стая Име: Изберете подходящо Отворена от: От колко часа да е достъпна стаята Отворена до: До колко часа да е достъпна стаята 4.Натискате бутона “Запази и премини”: 5.От меню “Филтри” посочвате паралелката Възможно е да селектирате и по класове, ако напр. Родителската среща […]

Как да извадя ученическа книжка?

1.От „Статистики“, избираме „Справки“ Натискаме върху „Нова справка“. 2.От списъка, избираме „Ученическа книжка“ 3.Посочваме паралелката и ученика После избираме „Запази и премини“. 4.Задаваме обхвата При нужда, можем да изключим някои елементи от книжката.След това избираме „Генерирай справка“. 5.Справката е готова За да я свалим, използваме бутона „PDF“.

Справка „Неоформени ученици“

Справката е достъпна за администратори, директори и учители!!! 1.Отваряме меню „Справки“ Избираме „Нова справка“. 2.Избираме „Неоформени ученици“ 3.Задаваме обхват на справката При нужда, можем да изключим някои предмети.След това избираме „Генерирай справка“. 4.В „Общ преглед“ виждаме брой неоформени ученици за всеки учител 5.Като изберем учител от списъка, виждаме конкретните ученици с предметите 6. Можем да […]