Аз съм учител. Какво мога да правя във ВКС?

В добавка към излъчването на видео и аудио в реално време, във ВКС можете да си служите и със следните инструменти: 1. Такива, които се отнасят до всички участници а) Споделяне на екрана Внимание: тази функционалност не е налична за смарт устройства. Изберете област, която желаете да споделите – целият екран, прозорец на приложение или […]

Аз съм ученик. Какво мога да правя във ВКС?

Внимание: при вход в стаята, микрофоните на всички ученици са изключени по подразбиране. След като везете във ВКС можете да: 1.Вдигате ръка 2. Споделите екрана си 3.Изпращате текстови съобщения

Как да вляза във Виртуална класна стая (ВКС) от компютър

Внимание: само учениците и училищният пресонал имат достъп до ВКС. Не може да използвате родителски профил! За да влезете във ВКС, най-добре използвайте браузъра Google Chrome. Ако не е инсталиран на вашия компютър, можете да го изтеглите оттук: https://support.google.com/chrome/answer/95346?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=bg Тествайте скоростта си в сайта fast.com, ако е под 20 Mb/s международна скорост, това означава, че […]

Каква роля да задам на психолога и логопеда

ВНИМАНИЕ: Настоящето ръководство е валидно единствено за училищните администратори и директори. 1. Отидете до Администрация/Потребители 2. Натиснете бутон „Добави“, ако психологът/логопедът все още нямат профил във Вашето училище. Ако специалистът има потребителски профил е необходимо да му добавите/промените ролята. Тук можете да видите как да промените ролята на даден потребител: https://www.shkolo.bg/blog/dobavi-rolya-potrebitel/ 3. След попълване на […]

Добавяне на предмет в паралелка

1. От Администрация – Паралелки изберете съответния клас 2. Кликнете на „Редактирай“ 3. Изберете „Предмети и учители“ 4. Кликнете на „Добави учебен предмет“ 5. Добавете предмета и запазете промените Важно: не пропускайте да посочите коректно вида подготовка по предмета! 6. Готово 7. Вече можете да въведете предмета в седмичното разписание

Как да редактирам потребителското си име

Внимание: ако имате профил в повече от едно училище, не можете да променяте потребителското си име! 1. Натиснете горе вдясно върху вашето име 2. Натиснете бутон „Редактирай“ 3. Кликнете върху полето „Потребителско име“ 4. Въведете новото име и запазете промените

Персонализиране на дневника за дейности за подкрепа за личностно развитие

Внимание: това ръководство важи само за ресурсни учители, психолози, педагогически съветници и логопеди! Дневникът за подкрепа е конфиденциален поради чувствителността на информацията и доверителните взаимоотношения между специалиста и учениците. Информацията от дневника е видима само за системните администратори, зам. директор и директора, но не е видима за останалите педагогически специалисти, учители, родители и деца. 1. […]

Добавяне на дневник за дейности за подкрепа за личностно развитие

Внимание: това ръководство важи само за администратори, заместник – директори и директори! Дневникът за подкрепа е конфиденциален поради чувствителността на информацията и доверителните взаимоотношения между специалиста и учениците. Информацията от дневника е видима само за системните администратори, зам. директор и директора, но не е видима за останалите педагогически специалисти, учители, родители и деца. 1. Добавяне […]

Как да отбележа ученик със СОП

ВНИМАНИЕ: Учениците със специални образователни потребности обикновено са маркирани като СОП от Образец 1 . Ако това не се е случило автоматично, ще трябва да ги зададете ръчно. Настоящото ръководство важи за класни ръководители и училищни администратори. 1. От „Дневник“ изберете класа, в който е ученикът 2. Отидете на „Ученици“ 3. Можете да избирате между […]

Как да добавя дневник на група

Внимание: това ръководство важи само за администратори! 1. Навигирайте до „Администрация ->Паралелки“ 2. Натиснете бутон „Добави“ 3. Въведете основните данни Не забравяйте да посочите дневник на група! 4. Въведете предмети и учители Задължително въведете поне един предмет! 5. Запазете промените 6. Групата е добавена 7. Добавете ученици За да добавите ученик, следвайте стъпките, посочени тук: […]

Как да редактирам профил на ученик

Това ръководство важи за класни ръководители и администратори. Администраторите могата да редактират всички профили, докато класните ръководители имат достъп само до учениците от техния клас. 1.Навигирайте до „мой клас“ 2.Изберете ученика, чийто профил желате да редактирате 3.Кликнете на „Редактирай“ Ако желаете да смените паролата, е необходимо да натсинете бутон „Смени парола“, а не „редактирай“. 4.В […]

Как да редактирам Дневник на ИФО

Внимание: това ръководство важи само за администратори! Този дневник се генерира автоматично от Образец 1. Ако се наложи да добавите такъв по време на учебната година, следвайте стъпките тук: https://www.shkolo.bg/blog/ifo/ За да редактирате дневника, например при липса на учебен предмет, следвайте стъпките, посочени по-долу. 1. Навигирайте до модул „Администрация“ и изберете „Паралелки“ 2. Изберете основната […]

Как да добавя паралелка за СФО

Внимание: това ръководство важи само за администратори! Обикновено учениците от самостоятелна форма на обучение се добавят директно от образеца в паралелки с име „НЕПР.“ но ако се наложи да обособите такива в течение на учебната година, можете да го направите, следвайки стъпките по-долу. 1. Навигирайте до модул „Администрация“ и изберете „Паралелки“ 2. Натиснете бутон „Добави“ […]

Как да добавя учителско отсъствие без заместник

Внимание: това ръководство важи само за администратори! 1.Навигирайте до модул „Лекторски часове“ и изберете „Всички отсъствия“ 2. Кликнете на бутон „Добави“ 3. Изберете отсъстващия преподавател и запазете 4. Изберете срок и причина за отсъствието и отново запазете 4.1 При създаване на учителско отсъствие, може да се посочат номер и дата на заповедта за отсъствие. 5. […]

Как да въведа и уважа отсъствия за цяла седмица

ВНИМАНИЕ: тази функционалност е достъпна само за класните ръководители и училищните администратори. Настоящето ръководство описва как се въвеждат, извиняват и изтриват отсъствия за ЦЯЛА СЕДМИЦА. 1. Навигирайте до вашия клас и изберете секция „Отсъствия“ 2. Натиснете бутон „Администрирай“ 3. Изберете седмица Изберете седмицата, за която желаете да въведете отсъствия. 4. Въведете съответните отсъствия Тук можете да […]