Добавяне страница/номер от книгата за подлежащи

1. Посочете паралелка в „Дневник“ Ако сте класен ръководител, изберете вашия клас. Системният администратор може да въвежда тази информация за всяка една паралелка. 2. Изберете секция „Ученици“ 3. Натиснете бутона за редакция 4. Въведете страница/номер 5. Запазете промените 6. Готово

Как да редактирам тест

1. От меню Тестове, изберете „Мои тестове“ Кликнете върху името на теста, който желаете да редактирате. 2. Натиснете бутон „Редактирай“ 3. Направете нужните корекции Редактирайте основните данни, въпросите или опциите за покани. 4. Когато сте готови, натиснете „Запази“ 5. Това е 🙂

Задаване на ниво на видимост на тест

При създаване или редактиране на тест, можете да изберете кои потребители да имат достъп до него. 1. Маркирайте опция от „Ниво на видимост“ За опцията „Достъпен за избрани потребители“, маркирайте желаните участници. Ето как в няколко стъпки: 2. Натиснете „Покани“ 3. Използвайте Филтри, за да сортирате списъка 4. Когато сте готови, натиснете „Запази“ 5. Готово!

Как да създам изпитен тест

В случай, че по време на създаване на теста ви се наложи да спрете за дадено време, препоръчваме да го запазите и после да го довършите чрез „Редактирай“.В противен случай, ако изтече сесията може да се загуби въведеното от вас!!! Когато създадете тест от тип „Изпитен“, без значение от поканите и достъпа, учениците няма да […]

Как да създам упражнителен тест

В случай, че по време на създаване на теста ви се наложи да спрете за дадено време, препоръчваме да го запазите и после да го довършите чрез „Редактирай“.В противен случай, ако изтече сесията може да се загуби въведеното от вас!!! 1.Изберете от менюто модул „Тестове“ 2. Маркирайте „Всички тестове“ и натиснете „Добави“ 3. Попълнете необходимата […]

Как да редактирам настройките на училището

В „Школо“ имате възможност да избирате персонални настройки за някои от модулите и функционалностите в платформата. Ето как: 1. От модул „Администрация“, изберете „Училище“ 2. Натиснете бутона „Редактирай“ 3. Изберете „Настройки“ и направете желаните промени 4. Когато сте готови натиснте „Запази“

Среден успех на учениците в класа (срочен или годишен)

Внимание: Платформата позволява въвеждане на дробни стойности за срочни оценки. Възможно е в калкулацията да има включена такава. При справка „Среден успех“ или разпечатване на дневника, като резултат ще се извеждат закръглените стойности, които се взимат предвид в традиционното изчисляване на успеха. 1. От модул „Статистики“ изберете секция „Справки“ 2. Кликнете върху „Нова справка“ 3. […]

Как да въведем неучебни дни

1. Навигирайте до модул „Администрация“. Изберете „Неучебни дни“ 2. Натиснете бутон „Добави“. 3. Попълнете формата. 3.1 Посочете заглавие, категория, начална и крайна дата. 3.2 Посочете за кои паралелки се отнася. Можете да избирате както основните класове, така и ЦДО и Подкрепа. 4. Проверете въведените данни и натиснете „запази и премини“. 5.Уверете се, че периодът на […]

Как да добавим оценка от друго училище

1. Отидете в Дневник и изберете клас В секция „Оценки“, натиснете бутона „Добави“. 2. Въведете оценката Изберете желания предмет, при необходимост въведете дата и напишете коментар. 3. Натиснете „Запази“ 4. Готово!

Детето ми смени училището. Как да добавя новото?

1. Навигирайте до вашия потребителски профил   2. Изберете секция „Права на достъп“ 3. Натиснете бутон „Заяви достъп“ 4. Попълнете формуляра 5. Натиснете бутон „Пусни заявка за достъп“ Внимание: Класният ръководител или администраторът трябва да одобри заявката ви, за да получите достъп до профила на ученика! Важно! След като заявката ви бъде одобрена, ще можете […]

Как да добавя „Втори час на класа“

Поради честите запитвания от училищата, как класните ръководители да отбелязват часовете, предвидени за консултация с родителите и работата им с документация, в платформата вече има възможност да се добави предмет „Втори час на класа“. Внимание: това ръководство важи за директори и администратори! За да проверите дали ВЧК фигурира в списъка с предмети и той е […]

Как да видя изтритите оценки

Директорът, администраторите и учителите вече могат да видят всички изтрити оценки в дадения клас. Ето как: 1. В модул „Дневник“ , секция „Оценки“ , навигирайте до бутон „Филтри“   2. Сложете отметка в „Изтрити оценки“ 3. Натиснете върху оценката за повече информация

Как да добавя дневник за ученик в ИФО

В някои паралелки има ученици, които са в индивидуална форма на обучение. Ето как в няколко стъпки е възможно да им добавите седмичното разписание и да им въвеждате оценки и отсъствия в дневника. ВНИМАНИЕ: Учениците, които са в ИФО обикновено влизат като отделна група от Образец 1 и за тях е добавен дневник. Ако това […]

Обучителни видеа 2018-2019 и шаблон за тематично разпределение

Обучителните видеа, които ползваме в нашите уебинари.Списъкът е допълнен с новите модули и възможности, които са добавени към платформата. Обучителни видеа 2019 Въведение – връзка с Школо Въведение – преглед на модулите  Разписание  Дневник – оценки  Дневник – отсъствия Дневник – отзиви Моят час Дневник – контролни и родителски срещи  Подкрепа, бележки и санкции Дневник […]

Редактиране на разпределение от „Теми“

Ето как можете да редактирате тематично разпределение, в случай че вече е създадено или добавено в секция „Теми“ на дневника. 1.Посочете клас и изберете секция „Теми“ 2. Изберете предмет Ако преподавате само по един предмет в паралелката, той ще е маркиран автоматично 3. Натиснете „Редактирай“ 4. Добавете, изтрийте или редактирайте теми Внимание: не можете да […]

Как да добавя тематично разпределение

1.От меню „Разпределения“ изберете „Всички разпределения“ 2. Натиснете бутон „Добави“ 3. Въведете необходимата информация 4. Изберете подсекция „Теми“ 5. Въведете темите от разпределението Можете да добавите или премахнете ред с бутоните “ + “ и “ – „. Въвеждайте информацията направо в полетата или за ваше улеснение, копирайте съдържанието от вече създаден документ. 6. Натиснете […]